Ο χώρος της βιβλιοθήκης φιλοξενεί ένα μέρος των βιβλίων της Προεδρίας. Ο μεγαλύτερος αριθμός των βιβλίων της βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου και στον προθάλαμό του.

Τα βιβλία στο σύνολό τους ανέρχονται σε αρκετές χιλιάδες. Στο μεγαλύτερο μέρος τους αποτελούν δώρα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είναι θεματικά ταξινομημένα και έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά.

Ο προθάλαμος της βιβλιοθήκης χρησίμευε άλλοτε ως μικρή πρόχειρη τραπεζαρία. Στη γωνία της αίθουσας και πάνω από το τζάκι κυριαρχεί ένας εντυπωσιακός καθρέφτης, και στους τοίχους εκτίθενται ο "Μυστράς" του Ν. Χειμώνα, η "Βάρκα" του
Α. Προσαλέντη και το "Αντιτορπιλικό" του Β. Χατζή.