07/12/2010 : Περιηγηθείτε από σήμερα στον νέο ιστότοπο της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας που βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία.